KontaktKONTAKT:

„Szkoła Rocka” Al. Niepodległości 19, lok.13, 02-653 Warszawa.

Tel.: 602-804-346 lub 501-777-666