KontaktKONTAKT:

„Szkoła Rocka” Al. Niepodległości 19, lok.13, 02-653 Warszawa. (MOKOTÓW)

Tel.:  501-777-666 oraz 693-173-408